สถิติการลงทะเบียน
ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
  2. ผู้จัดการระบบบริหาร
  3. โรงเรียนบ้านสะพุง
  4. เจ้าหน้าที่จัดการศูนย์การแข่งขัน
  5. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
  6. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
  7. โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
  8. โรงเรียนบ้านบึงมะลู
  9. โรงเรียนบ้านชำม่วง
  10. score001
 • 
  สถิติการเข้าชม
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 16
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 28
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 352
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 6989
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 38770
  • เริ่มนับ 17 มีนาคม 2562
  • IP:18.207.106.142
  ข่าวประชาสัมพันธ์

  สรุปผลแข่งขันตามกลุ่มเรียงตามอันดับ
  #
  กลุ่มโรงเรียน
  ชนะเลิศ
  รอง ๑
  รอง ๒
  รวม
  อันดับ
  1 เมืองกันทร์ 48 35 21 104 อันดับที่ 1
  2 น้ำตกห้วยจันทน์ 37 42 25 104 อันดับที่ 2
  3 ศรีรัตนะ 36 37 53 126 อันดับที่ 3
  4 พนมดงรัก 35 17 23 75
  5 ตำหนักไทร 34 23 25 82
  6 เบญจลักษ์ 18 17 17 52
  7 มออีแดง 17 21 10 48
  8 ขุนโพธิ์ภูไพร 13 15 11 39
  9 ภูกระจาน 10 11 11 32
  10 บึงระนาม 8 8 11 27
  สรุปผลแข่งขันตามกลุ่มเรียงตามเหรียญทอง
  สรุปผลการแข่งขันโรงเรียนเรียงอันดับ
  #
  ชื่อโรงเรียน
  ชนะเลิศ
  รอง ๑
  รอง ๒
  รวม
  อันดับ
  1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 14 6 5 25 อันดับที่ 1
  2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 12 11 9 32 อันดับที่ 2
  3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 11 1 2 14 อันดับที่ 3
  4 โรงเรียนบ้านตาเอก 10 7 1 18
  5 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 8 5 3 16
  6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 7 8 6 21
  7 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 7 4 3 14
  8 โรงเรียนบ้านตูม 6 4 14 24
  9 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 6 4 1 11
  10 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 6 0 2 8
  สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียนเหรียญทอง
  #
  ชื่อโรงเรียน
  รวม
  อันดับ
  1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 57 11 5 73 อันดับที่ 1
  2 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 39 8 4 51 อันดับที่ 2
  3 โรงเรียนบ้านตูม 37 6 1 44 อันดับที่ 3
  4 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 35 5 1 41
  5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 29 6 3 38
  6 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 28 2 0 30
  7 โรงเรียนบ้านปุน 27 5 1 33
  8 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 26 4 0 30
  9 โรงเรียนบ้านตาเอก 25 4 2 31
  10 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 23 9 3 35
  11 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 22 10 3 35
  12 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 21 2 1 24
  13 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 21 1 1 23
  14 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 18 4 2 24
  15 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 18 4 1 23
  16 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 18 3 1 22
  17 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 17 9 3 29
  18 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 17 5 4 26
  19 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 17 4 4 25
  20 โรงเรียนบ้านสามเส้า 16 6 4 26
  สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

  หมวดหมู่
  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
  ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
  การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
  ทั้งหมด
  #
  โรงเรียน
  จำนวนรายการ
  ทอง
  เงิน
  ทองแดง
  รวม
  1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 82 57
  78.08%
  11
  15.07%
  5
  6.85%
  73
  2 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 58 39
  76.47%
  8
  15.69%
  4
  7.84%
  51
  3 โรงเรียนบ้านตูม 49 37
  84.09%
  6
  13.64%
  1
  2.27%
  44
  4 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 43 35
  85.37%
  5
  12.20%
  1
  2.44%
  41
  5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 43 29
  76.32%
  6
  15.79%
  3
  7.89%
  38
  6 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 30 28
  93.33%
  2
  6.67%
  0
  0.00%
  30
  7 โรงเรียนบ้านปุน 40 27
  81.82%
  5
  15.15%
  1
  3.03%
  33
  8 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 33 26
  86.67%
  4
  13.33%
  0
  0.00%
  30
  9 โรงเรียนบ้านตาเอก 33 25
  80.65%
  4
  12.90%
  2
  6.45%
  31
  10 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 37 23
  65.71%
  9
  25.71%
  3
  8.57%
  35
  11 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 22
  62.86%
  10
  28.57%
  3
  8.57%
  35
  12 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 26 21
  87.50%
  2
  8.33%
  1
  4.17%
  24
  13 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 25 21
  91.30%
  1
  4.35%
  1
  4.35%
  23
  14 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 26 18
  75.00%
  4
  16.67%
  2
  8.33%
  24
  15 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 24 18
  78.26%
  4
  17.39%
  1
  4.35%
  23
  16 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 23 18
  81.82%
  3
  13.64%
  1
  4.55%
  22
  17 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 41 17
  58.62%
  9
  31.03%
  3
  10.34%
  29
  18 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 29 17
  65.38%
  5
  19.23%
  4
  15.38%
  26
  19 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 27 17
  68.00%
  4
  16.00%
  4
  16.00%
  25
  20 โรงเรียนบ้านสามเส้า 27 16
  61.54%
  6
  23.08%
  4
  15.38%
  26


  ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

  E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม