#
กิจกรรม
พิมพ์รายคน
พิมพ์รวม
0755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 [ทีม]
0756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 [ทีม]
0243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
0250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 [ทีม]
0757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 [ทีม]
0758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 [ทีม]
0247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
0251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 [ทีม]

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม