#
กิจกรรม
พิมพ์รายคน
พิมพ์รวม
0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 [ทีม]
0003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 [ทีม]
0012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 [ทีม]
0018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 [ทีม]
0022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 [ทีม]
0026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 [ทีม]
0048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 [ทีม]
0067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 [ทีม]
0734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 [ทีม]
0004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 [ทีม]
0006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 [ทีม]
0013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 [ทีม]
0019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 [ทีม]
0023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 [ทีม]
0027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 [ทีม]
0034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 [ทีม]
0050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 [ทีม]
0068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 [ทีม]

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม