#
กิจกรรม
พิมพ์รายคน
พิมพ์รวม
0812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 [ทีม]
0800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
0801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 [ทีม]
0795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
0796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
0815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 [ทีม]
0814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 [ทีม]
0810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 [ทีม]
0811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 [ทีม]

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม