#
กิจกรรม
ทีม
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
กรรมการ
0030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 20 20 20 4
0031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 20 20 20 5
0032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 18 18 18 5
0036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 17 17 17 5
0037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 20 20 20 4
0038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 15 15 15 5
0046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 20 36 40 4
0047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 14 26 28 5
0759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 20 20 20 5
0760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 20 20 20 4
0761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 9 9 9 5
0764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 17 17 17 3
0787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 20 36 40 6
0788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 15 30 30 5
0823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 20 20 20 4

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม