#
กิจกรรม
ทีม
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
กรรมการ
0002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 10 18 20 5
0005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 5 10 10 5
0011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 11 21 22 4
0016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 15 27 30 5
0017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 8 14 16 5
0020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 20 36 40 5
0021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 17 30 34 5
0024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 19 34 38 5
0025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 5 8 10 5
0028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 13 24 26 5
0029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 11 20 22 3
0044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 2 4 6 4

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม