#
กิจกรรม
ทีม
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
กรรมการ
0738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 12 32 120 10
0739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 4 10 40 9
0740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 20 36 40 8
0741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 20 35 40 9
0816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 6 18 60 7
0817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 2 6 20 7
0818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 6 18 60 7
0819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 4 9 30 7

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม