#
กิจกรรม
ทีม
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
กรรมการ
0376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 5 14 48 5
0377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 1 3 10 5
0378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 2 6 12 5
0379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 1 4 8 5
0395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 3 9 28 5
0396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 2 8 20 5
0398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 2 10 23 4
0399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 2 10 30 4
0400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 13 25 65 5
0404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 4 8 8 5

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม