#
กิจกรรม
ทีม
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
กรรมการ
0794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 20 20 20 5
0795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 20 20 20 5
0796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 11 11 11 5
0800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 20 20 20 5
0801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 12 12 12 5
0810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 19 38 38 5
0811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 15 28 30 5
0812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 1 2 5 5
0813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 3 6 6 5
0814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 0 0 0 0
0815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 0 0 0 0

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม