#
สถานที่
ที่อยู่
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
แผนที่
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
2 เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
4 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503)
5 โรงเรียนบ้านเดียงพลีศึกษา​

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม