#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง สุทธิดา สุระชาติ
1.นาง อนงค์รัก จันทร์ทิพย์
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง พิภาพร ทองกันยา
2.เด็กหญิง กาญจนา เกษมณี
1.นาง น้ำฝน สารภี
2.นาง อนงค์รัก จันทร์ทิพย์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม