#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.นาย ธไนศวรรย์ มีแสน
2.เด็กชาย หรรษา ตะเคียนราม
3.เด็กชาย พีระพัฒน์ เพ็ชรรัตน์
4.เด็กชาย อภิรักษ์ โคตรคำ
5.เด็กชาย ภานุพงศ์ ชาวเหนือ
6.เด็กชาย ฐิติวัสส์ ภายอุ้ม
7.เด็กชาย ดุลปกรณ์ ชำนาญกิจ
8.เด็กชาย พงศ์สิทธิ์ คำแน่น
9.เด็กชาย นครินทร์ พรมบุตร
10.เด็กชาย มงคลชัย พันธ์มะลี
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย อนุรักษ์ เกษคำ
3.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม