หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 5 4
80.00%
0
0.00%
1
20.00%
5
2 โรงเรียนบ้านตูม 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
4 โรงเรียนบ้านสดำ 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
5 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
7 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
9 โรงเรียนบ้านดาน 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
10 โรงเรียนบ้านตาแท่น 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
11 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
12 โรงเรียนบ้านกระทิง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
13 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
14 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
15 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
16 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
17 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
18 โรงเรียนบ้านตายู 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
19 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
20 โรงเรียนบ้านปุน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
21 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
22 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
23 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
24 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
25 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
26 โรงเรียนบ้านอาราง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
27 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
28 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 5 0
0.00%
1
33.33%
2
66.67%
3
29 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
30 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
31 โรงเรียนบ้านขนาด 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
32 โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนบ้านโดนอาว 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
34 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
35 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนบ้านปะทาย 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
38 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านเพ็ก 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
41 โรงเรียนบ้านสะพุง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
42 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 3 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 2 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
45 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
46 โรงเรียนบ้านขนา 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
47 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
48 โรงเรียนบ้านตาเอก 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
49 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
50 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
51 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
52 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
53 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
54 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
55 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
56 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
57 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
84
36
20
23
79

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม