หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด หุ่นยนต์
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 6 4
80.00%
0
0.00%
1
20.00%
5
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
3 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
4 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
5 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
6 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
7 โรงเรียนบ้านซำ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
8 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
รวม
20
14
3
1
18

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม