หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ปฐมวัย
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
2 โรงเรียนบ้านตูม 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
4 โรงเรียนบ้านสว่าง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
5 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
7 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
9 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
10 โรงเรียนบ้านขนุน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
11 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
12 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
13 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
14 โรงเรียนบ้านชำม่วง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
15 โรงเรียนบ้านด่าน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
16 โรงเรียนบ้านตาปรก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
17 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
18 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
19 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
20 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
21 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
22 โรงเรียนบ้านหนองทา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
23 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
24 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
25 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
26 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
27 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
28 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
29 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
30 โรงเรียนบ้านโนนงาม 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
31 โรงเรียนบ้านพยอม 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
32 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
รวม
40
32
7
1
40

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม