หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด เรียนรวม - ภาษาไทย
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
2 โรงเรียนบ้านปุน 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
3 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
4 โรงเรียนบ้านตูม 4 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
5 โรงเรียนบ้านกระทิง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนบ้านจะเนียว 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
7 โรงเรียนบ้านดาน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนบ้านบักดอง 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
9 โรงเรียนบ้านผือ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
12 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
13 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
14 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
15 โรงเรียนบ้านกระเบา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
16 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
17 โรงเรียนบ้านขนาด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
18 โรงเรียนบ้านจองกอ 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
19 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
20 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
21 โรงเรียนบ้านชำม่วง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
22 โรงเรียนบ้านดอนข่า 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
23 โรงเรียนบ้านดู่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
24 โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
25 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
26 โรงเรียนบ้านตานวน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
27 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
28 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
29 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
30 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
31 โรงเรียนบ้านพยอม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
32 โรงเรียนบ้านเพ็ก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนบ้านสดำ 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
34 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
35 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
38 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
41 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
42 โรงเรียนบ้านโนนจิก 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
45 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
46 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
รวม
75
53
12
0
65

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม