หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 10 10
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
10
2 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
3 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
4 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 4 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
5 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
9 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
10 โรงเรียนบ้านจองกอ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
11 โรงเรียนบ้านตูม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
12 โรงเรียนบ้านพยอม 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
13 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
รวม
39
32
2
0
34

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม