หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด สุขศึกษา และพลศึกษา
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสว่าง 4 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
2 โรงเรียนบ้านตาเอก 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
4 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
5 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
7 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
9 โรงเรียนบ้านหนองจิก 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนบ้านกันทรอม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
11 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
12 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
13 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
14 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
15 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
16 โรงเรียนบ้านบักดอง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
17 โรงเรียนบ้านปะทาย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
18 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
19 โรงเรียนบ้านระหาร 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
20 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
21 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
22 โรงเรียนบ้านสะพุง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
23 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
24 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
25 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
26 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
27 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
28 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
29 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
30 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
31 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
32 โรงเรียนบ้านกระหวัน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
34 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
35 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนบ้านสามเส้า 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
38 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 2 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
41 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
42 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
43 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
44 โรงเรียนบ้านตาปรก 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
45 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
46 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
47 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
48 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
49 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
50 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
73
38
12
16
66

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม