หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 10 6
75.00%
2
25.00%
0
0.00%
8
2 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 6 6
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
3 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 6 6
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
4 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 10 5
62.50%
2
25.00%
1
12.50%
8
5 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
6 โรงเรียนบ้านกันทรอม 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
7 โรงเรียนบ้านจานบัว 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
8 โรงเรียนบ้านตาเอก 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
9 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
10 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
11 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
12 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
13 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
14 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
15 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
16 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
17 โรงเรียนบ้านตาปรก 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
18 โรงเรียนบ้านตูม 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
19 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
20 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
21 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
22 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
23 โรงเรียนบ้านสามเส้า 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
24 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
25 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
26 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
27 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
28 โรงเรียนบ้านจะเนียว 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
29 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
30 โรงเรียนบ้านกันจาน 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
31 โรงเรียนบ้านกระหวัน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
32 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
33 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
34 โรงเรียนบ้านโดนอาว 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
35 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
36 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
37 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
38 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
39 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
40 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
41 โรงเรียนบ้านปะทาย 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
42 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
43 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
44 โรงเรียนบ้านตาแท่น 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
45 โรงเรียนบ้านโนนสูง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
46 โรงเรียนบ้านระโยง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
47 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
48 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
49 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50 โรงเรียนบ้านกระเบา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
51 โรงเรียนบ้านกราม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
52 โรงเรียนบ้านแก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
53 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
54 โรงเรียนบ้านคำกลาง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
55 โรงเรียนบ้านซำ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
56 โรงเรียนบ้านด่าน 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
57 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
58 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
59 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
60 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
61 โรงเรียนบ้านผือ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
62 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
63 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
64 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
65 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
66 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
67 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
68 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
69 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
70 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
71 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
72 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
73 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
74 โรงเรียนบ้านปุน 4 0
0.00%
3
100.00%
0
0.00%
3
75 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 5 0
0.00%
2
50.00%
2
50.00%
4
76 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
77 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
78 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
79 โรงเรียนบ้านตระกวน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
80 โรงเรียนบ้านตระกาจ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
81 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
82 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
83 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
84 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
85 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
86 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
87 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
88 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
89 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
219
160
38
8
206

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม