หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ศิลปะ-นาฏศิลป์
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
2 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
4 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
5 โรงเรียนบ้านตาแท่น 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนบ้านกระทิง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
7 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
8 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
9 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
10 โรงเรียนบ้านตระกวน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
11 โรงเรียนบ้านตระกาจ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
12 โรงเรียนบ้านตูม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
13 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
14 โรงเรียนบ้านโนนจิก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
15 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
16 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
17 โรงเรียนบ้านปุน 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
18 โรงเรียนบ้านผือ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
19 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
20 โรงเรียนบ้านสว่าง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
21 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
22 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
23 โรงเรียนบ้านอาราง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
24 โรงเรียนบ้านดาน 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
35
26
2
1
29

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม