หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ภาษาต่างประเทศ
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 8 7
87.50%
1
12.50%
0
0.00%
8
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
4 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
5 โรงเรียนบ้านกระเบา 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
7 โรงเรียนบ้านผือ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
8 โรงเรียนบ้านกันทรอม 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
9 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
10 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
11 โรงเรียนบ้านสามเส้า 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
12 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
13 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
14 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
15 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
16 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
17 โรงเรียนบ้านปุน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
18 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
19 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
20 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
21 โรงเรียนบ้านกระเจา 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
22 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
23 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
24 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
25 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
26 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
27 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
28 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
29 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
31 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
32 โรงเรียนบ้านขนุน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
34 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
35 โรงเรียนบ้านโดนอาว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านตระกวน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนบ้านตระกาจ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
38 โรงเรียนบ้านตานวน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านตายู 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนบ้านตูม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
41 โรงเรียนบ้านโตนด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
42 โรงเรียนบ้านนารังกา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
45 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
46 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
47 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
48 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
49 โรงเรียนบ้านจานบัว 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
50 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
51 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
52 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
53 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
54 โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
55 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
56 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
57 โรงเรียนบ้านนาขนวน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
58 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
59 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
60 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
61 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
62 โรงเรียนบ้านขะยูง 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
63 โรงเรียนบ้านด่าน 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
64 โรงเรียนบ้านตาปรก 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
65 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
66 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
67 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
121
80
33
7
120

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม